ענף הבנייה בישראל משתנה ומשתפר הודות ל-BIM.

BIM היא מתודולוגיית תכנון וניהול פרוייקט שבה בונים מודל ממוחשב של המבנה העתידי.

המודל כולל תכנון מפורט של כל גורמי תכנון, מהווה מאגר נתונים שלם של הפרוייקט.

ניהול וניתוח נכונים של מאגר זה מאפשרים לחקור, לבקר ולייעל את כל תהליך התכנון והבנייה על מנת לקבל החלטות נכונות ובזמן הנכון,

 וכתוצאה מכך להרוויח יותר.

 

ניהול פרויקט במתודולוגית BIM מאפשר :

  • תכנון חכם ויעיל
  • חסכון בזמני ביצוע
  • חסכון בעלויות
  • תיאום מערכות
  • תיאום בין גורמי תכנון לקבלני ביצוע
  • תכנון לוח זמנים ריאלי
  • הכנת כתב כמויות מדוייק
  • ניהול תקציב מתקדם
  • מניעת התנגשויות בשלב התכנון

 

 אנו בשחם הנדסה ממוחשבת בונים מעטפת BIM לפרוייקט ע"י הקמת בסיס של ידע לצוות תכנוני, ניהול מאגר נתונים לכל אורך הפרוייקט,

קבלת אחראיות על החלפת מידע במשך תהליך התכנון, ניתוח פרטני, בניית לוח זמנים והערכת עלויות. כך שתוכל להנות מיתרונות

ניהול BIM מתקדם ולהרחיב את רווחיות הפרוייקט.